@borrowgallery

La Borrow Gallery és una performance a les xarxes que vol posar de manifest la facilitat en que es creen les mentides. El nom de la galeria ja dona pistes: ‘Borrow’ en anglès vol dir manllevar o demanar prestat

El que avui en dia s’anomena ‘infodèmia’ omple les xarxes amb informació excessiva i moltes vegades falsa. Per la naturalesa d’aquesta informació, al ser més especulativa i sensacionalista s’escampa més ràpid i arriba a més gent que no pas les noticies verdaderes

Amb la @borrowgallery es vol evidenciar l’existència d’aquesta ‘infodèmia’ i per altra banda donar a conèixer la meva obra des d’una altra perspectiva, imaginant com seria exposada en grans museus, en altres situacions inversemblants i  en  formats grans en
un idea expositiu que avui en dia és molt difícil d’arribar-hi.
Això a la vegada acosta la meva obra a nous públics.

La @borrowgallery es un projecte en constant creixement i evolució. Després de la seva presentació en societat i fet evident que és un fake, se centra en les notícies d’actualitat per donar-ne una visió crítica i fer-ne una lectura des del punt de vista artístic.

Si voleu seguir l’evolució d’aquesta performance seguiu a les xarxes la @borrowgallery