Micrografies

L’acció Micrografia és un joc d’atzar entre el moviment, el traç i el so.  El resultat del pèndol i l’acoblament del micròfon amb l’altaveu donen una bordó amb ritme que és la base per improvisar pels músics mentre és realitza la peça gràfica.

Col·locant un micròfon davant d’un altaveu es produeix l’efecte de retroalimentació acústica, anomenat efecte Larsen. Si el micròfon està en moviment d’oscil·lació com un  pèndol verticalment sobre l’altaveu, l’efecte tindrà lloc sols quan el micròfon passi just davant de l’altaveu. Cada vegada el ritme en que es produeix el so serà més ràpid per l’aturament progressiu del pèndol fins a esdevenir un so continu.

Finalment si posem un paper davant l’altaveu aquest vibrarà i afectarà el traç del retolador enganxat al micròfon.

Un cop el pèndol està en moviment i produeix so comença l’acció performativa i acaba quan el pèndol s’atura. Durant aquest temps els músics i cantants interactuen amb el so a la vegada que es va creant la micrografia per l’efecte del traç del rotulador.

Cada micrografia té la seva banda sonora que és grabada i existeix en paralel a la obra física.